Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä
Jerkka Tuote Oy
Ohrahuhdantie 4 B
00680 Helsinki
Y-tunnus 0958144-6

Rekisteriä hoitava henkilö
Jere Hollmén
puhelin: +358-9-7288880
sähköposti: etunimi.sukunimi@jerkkatuote.fi

Rekisterin nimi
Jerkka Tuotteen myynnin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Henkilö on tilannut palvelun myyntitiimin kautta ja näin ollen kirjautunut asiakkaaksi. Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Jerkka Tuotteen myynnin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Jerkka Tuotteen myynnin toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Jerkka Tuotteen myynnin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin pitämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Yrityksen nimi ja Y-tunnus
Henkilön etu- ja sukunimi
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Jerkka Tuotteen ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Rekisteri sijaitsee Jerkka Tuotteen teknisen palveluntarjoajan ylläpitämällä salasanasuojatulla palvelimella.