Arvot

Arvot

Arvot & etiikka
Jerkka Tuotteessa keskeisiä arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, tuotteiden laatu ja kehittyminen. Lisäksi pyrimme mahdollisimman ympäristöystävällisiin ratkaisuihin sekä tuotteissa että muussa toiminnassamme.

Asiakaslähtöisyys & yhteistyö
Pyrimme ylläpitämään suurta asiakastyytyväisyyttä. Työtä tehdään asiakkaille ja jokainen meistä ymmärtää, että työllämme on merkitys juuri asiakkaille. Toimimme hyvässä hengessä ja yhteistyössä niin, että asiakkaamme saavat työllämme parhaan mahdollisen palvelun ja tuotteet. Sitoutuminen asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseen on meille tärkeää ja haluamme palvella heitä ja heidän yritystään lisäarvoa tuottavasti. Toimintamme on luotettavaa ja joustavaa, ja yhteistyökumppaneita arvostavaa.

Laatu & kehittyminen
Jerkka Tuote tunnetaan laadukkaista ja kilpailukykyisistä tuotteista sekä luovista ratkaisuista. Yrityksellä ja koko henkilöstöllä on halu ylläpitää ja kehittää osaamistaan ja kehittäminen on pitkäjänteistä. Pidämme tärkeänä, että osaamisemme vastaa tämänpäiväisten alati muuttuvien toimintaympäristöjen haasteisiin. Hyvillä ja toimivilla yhteisillä arvoilla luomme hyvää ilmapiiriä ja rakenamme itsellemme mielekkään työyhteisön
joka auttaa henkilöstön ja koko yrityksen kehittymistä.

Ympäristöystävällisyys
Me Jerkka Tuotteessa suosimme yhteistyökumppaneita jotka pyrkivät yhä edelleen minimoimaan tuotannossaan mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset. Myöskään lapsi- tai vankityövoiman käyttöä emme hyväksy missään muodossa tai minkään valmistusvaiheen yhteydessä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme tuotteita ja palveluita, jotka osaltaan edistävät yhteisen elinympäristömme hyvinvointia.